Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Malaki 1:3 Karl XII 1873 (SK73)

Och jag hatar Esau, och hafver gjort hans berg öde, och hans arf drakomen till en öken.

Läs fullständig kapitel Malaki 1

Visa Malaki 1:3 i sitt sammanhang