Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Malaki 1:2 Karl XII 1873 (SK73)

Jag hafver eder kär, säger Herren. Så sägen I: Hvarmed hafver du oss kär? Är icke Esau Jacobs broder? säger Herren. Likväl hafver jag Jacob kär;

Läs fullständig kapitel Malaki 1

Visa Malaki 1:2 i sitt sammanhang