Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Joel 3:8 Karl XII 1873 (SK73)

Och skall åter sälja edra söner och döttrar genom Juda barn; de skola då sälja dem in uti rika Arabien, eno folke i fjerran land; ty Herren hafver det talat.

Läs fullständig kapitel Joel 3

Visa Joel 3:8 i sitt sammanhang