Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Hosea 7:7 Karl XII 1873 (SK73)

Så äro de ändå så hete i gudelighet, lika som en bakougn; ändock att deras domare uppfrätne varda, och alle deras Konungar falla; likväl är der ändå ingen ibland dem, som åkallar mig.

Läs fullständig kapitel Hosea 7

Visa Hosea 7:7 i sitt sammanhang