Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Hosea 7:14 Karl XII 1873 (SK73)

Så åkalla de mig ock intet af hjertana, utan tjuta i sin lägre; de församlas för mats och drycks skull, och äro mig ohörsamme.

Läs fullständig kapitel Hosea 7

Visa Hosea 7:14 i sitt sammanhang