Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Hosea 7:1 Karl XII 1873 (SK73)

Då jag Israel hjelpa vill, så finner man först Ephraims otro och Samarie ondsko, så att de bedrifva desto mer afguderi; och ändock de inbördes med tjufvar, och utantill med röfvare plågade äro;

Läs fullständig kapitel Hosea 7

Visa Hosea 7:1 i sitt sammanhang