Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Haggai 2:16 Karl XII 1873 (SK73)

Och nu, ser huru det eder gånget är, ifrå denna dagen och tillförene, förra än en sten på den andra lagd vardt af Herrans tempel;

Läs fullständig kapitel Haggai 2

Visa Haggai 2:16 i sitt sammanhang