Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Domarboken 3:19 Karl XII 1873 (SK73)

Och vände tillbaka igen ifrå de afgudar i Gilgal; och lät båda: Jag hafver, o Konung, något hemligit tala vid dig. Han bad gifva ljud; och de gingo alle ut, som stodo omkring honom.

Läs fullständig kapitel Domarboken 3

Visa Domarboken 3:19 i sitt sammanhang