Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Domarboken 1:34 Karl XII 1873 (SK73)

Men de Amoreer trängde Dans barn in på bergena, och stadde dem icke till, att de kommo neder i dalarna.

Läs fullständig kapitel Domarboken 1

Visa Domarboken 1:34 i sitt sammanhang