Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Amos 5:21 Karl XII 1873 (SK73)

Jag är edrom högtidom gramse, och föraktar dem, och kan icke lida edart rökoffer uti edra församlingar.

Läs fullständig kapitel Amos 5

Visa Amos 5:21 i sitt sammanhang