Gamla Testamentet

Nya Testamentet

2 Krönikeboken 22:5 Karl XII 1873 (SK73)

Och han vandrade efter deras råd, och han drog bort med Joram, Achabs son, Israels Konung, i strid, till Ramoth i Gilead, emot Hasael, Konungen i Syrien. Men de i Rama slogo Joram;

Läs fullständig kapitel 2 Krönikeboken 22

Visa 2 Krönikeboken 22:5 i sitt sammanhang