Gamla Testamentet

Nya Testamentet

2 Krönikeboken 2:15 Karl XII 1873 (SK73)

Så sände nu min herre hvete, bjugg, oljo och vin, till sina tjenare, såsom han sagt hafver;

Läs fullständig kapitel 2 Krönikeboken 2

Visa 2 Krönikeboken 2:15 i sitt sammanhang