Dhjata e Re

Veprat 8:21 Së Bashku (ALNT)

Ti nuk ke as pjesë e as short në këtë gjë, se nuk e ke zemrën të drejtë para Perëndisë.

Lexoni kapitullin e plotë Veprat 8

Shiko Veprat 8:21 në kontekstin