Dhjata e Re

Veprat 23:25 Së Bashku (ALNT)

Pastaj shkroi këtë letër:

Lexoni kapitullin e plotë Veprat 23

Shiko Veprat 23:25 në kontekstin