Dhjata e Re

Titit 1:9 Së Bashku (ALNT)

Ai duhet t’i qëndrojë besnik fjalës së besueshme të mësimit që mori, që të jetë i aftë të këshillojë të tjerët me mësimin e shëndoshë dhe të bindë ata që e kundërshtojnë.

Lexoni kapitullin e plotë Titit 1

Shiko Titit 1:9 në kontekstin