Dhjata e Re

Titit 1:8 Së Bashku (ALNT)

Por ai duhet të jetë mikpritës, dashamirës, i urtë, i drejtë, i shenjtë dhe i matur.

Lexoni kapitullin e plotë Titit 1

Shiko Titit 1:8 në kontekstin