Dhjata e Re

Titit 1:12 Së Bashku (ALNT)

Njëri nga ata, njëri nga profetët e tyre, ka thënë: «Kretasit janë gjithnjë gënjeshtarë, shtazarakë të ligj dhe grykës përtacë».

Lexoni kapitullin e plotë Titit 1

Shiko Titit 1:12 në kontekstin