Dhjata e Re

Titit 1:10 Së Bashku (ALNT)

Në të vërtetë ka shumë të pabindur, dërdëllitës e mashtrues, veçanërisht mes të krishterëve të rrethprerë.

Lexoni kapitullin e plotë Titit 1

Shiko Titit 1:10 në kontekstin