Dhjata e Re

Romakëve 8:32 Së Bashku (ALNT)

por e dha për ne të gjithë, a nuk do të na dhurojë bashkë me të edhe çdo gjë tjetër?

Lexoni kapitullin e plotë Romakëve 8

Shiko Romakëve 8:32 në kontekstin