Dhjata e Re

Romakëve 5:12 Së Bashku (ALNT)

Mëkati hyri në botë nëpërmjet një njeriu e nëpërmjet mëkatit hyri vdekja. Kështu vdekja depërtoi te të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan.

Lexoni kapitullin e plotë Romakëve 5

Shiko Romakëve 5:12 në kontekstin