Dhjata e Re

Romakëve 4:25 Së Bashku (ALNT)

Ai iu dorëzua vdekjes për shkak të paudhësive tona dhe u ngjall që ne të bëhemi të drejtë.

Lexoni kapitullin e plotë Romakëve 4

Shiko Romakëve 4:25 në kontekstin