Dhjata e Re

Romakëve 4:15 Së Bashku (ALNT)

Sepse ligji i Moisiut sjell zemërimin e Perëndisë, por ku nuk ka ligj, nuk ka as shkelje të ligjit.

Lexoni kapitullin e plotë Romakëve 4

Shiko Romakëve 4:15 në kontekstin