Dhjata e Re

Romakëve 11:25 Së Bashku (ALNT)

O vëllezër, që të mos mbaheni për të mençur, dua që t’ju bëj të njohur këtë plan të fshehtë të Perëndisë: një pjesë e Izraelit do të vazhdojë në kokëfortësinë e tij, derisa të gjitha kombet e tjera të hyjnë në shpëtimin e Perëndisë.

Lexoni kapitullin e plotë Romakëve 11

Shiko Romakëve 11:25 në kontekstin