Dhjata e Re

Mateu 6:32 Së Bashku (ALNT)

Janë paganët ata që i kërkojnë të gjitha këto gjëra, ndërsa Ati juaj qiellor e di se ju keni nevojë për të gjitha këto.

Lexoni kapitullin e plotë Mateu 6

Shiko Mateu 6:32 në kontekstin