Dhjata e Re

Mateu 23:6 Së Bashku (ALNT)

U pëlqen të kenë vendin e nderit nëpër festa dhe vendet e para nëpër sinagoga.

Lexoni kapitullin e plotë Mateu 23

Shiko Mateu 23:6 në kontekstin