Dhjata e Re

Luka 18:9 Së Bashku (ALNT)

Edhe disave që e mbanin veten si të drejtë dhe përçmonin të tjerët, Jezui u tregoi këtë shëmbëlltyrë:

Lexoni kapitullin e plotë Luka 18

Shiko Luka 18:9 në kontekstin