Dhjata e Re

Kolosianëve 3:5 Së Bashku (ALNT)

Bëjini të vdesin gjërat tuaja tokësore: kurvërinë, ndyrësinë, epshet, dëshirat e këqija dhe lakminë, që është idhujtari.

Lexoni kapitullin e plotë Kolosianëve 3

Shiko Kolosianëve 3:5 në kontekstin