Dhjata e Re

Kolosianëve 1:27 Së Bashku (ALNT)

Perëndia donte t’u bënte të njohur atyre pasurinë e lavdisë së këtij plani të fshehtë për të gjitha kombet. Ky plan i fshehtë është Krishti në ju, i cili është shpresa juaj për lavdinë që do të vijë.

Lexoni kapitullin e plotë Kolosianëve 1

Shiko Kolosianëve 1:27 në kontekstin