Dhjata e Re

Juda 1:4 Së Bashku (ALNT)

Mes jush kanë hyrë fshehurazi disa njerëz që janë caktuar që moti për këtë dënim. Ata janë të pafe, që e kthejnë hirin e Perëndisë në fëlligështi dhe mohojnë Jezu Krishtin, të vetmin sundues dhe Zot tonin.

Lexoni kapitullin e plotë Juda 1

Shiko Juda 1:4 në kontekstin