Dhjata e Re

Jakobi 4:7 Së Bashku (ALNT)

Nënshtrojuni Perëndisë, ndërsa djallin kundërshtojeni dhe ai do të largohet nga ju.

Lexoni kapitullin e plotë Jakobi 4

Shiko Jakobi 4:7 në kontekstin