Dhjata e Re

Jakobi 2:12 Së Bashku (ALNT)

Prandaj flisni dhe veproni si njerëz që do të gjykohen me ligjin e lirisë.

Lexoni kapitullin e plotë Jakobi 2

Shiko Jakobi 2:12 në kontekstin