Dhjata e Re

Hebrenjve 13:17 Së Bashku (ALNT)

Bindjuni krerëve tuaj edhe nënshtrojuni atyre, pasi ata rrinë zgjuar për shpirtrat tuaj, meqenëse do të japin llogari para Perëndisë. Kështu, ata do ta bëjnë këtë gjë me gëzim dhe jo duke u ankuar, sepse kjo nuk do t’ju sillte dobi.

Lexoni kapitullin e plotë Hebrenjve 13

Shiko Hebrenjve 13:17 në kontekstin