Dhjata e Re

Hebrenjve 1:2 Së Bashku (ALNT)

ndërsa këto kohët e fundit na foli nëpërmjet Birit. Nëpërmjet tij Perëndia ka krijuar gjithësinë dhe atë e ka caktuar trashëgimtar të gjithçkaje.

Lexoni kapitullin e plotë Hebrenjve 1

Shiko Hebrenjve 1:2 në kontekstin