Dhjata e Re

Gjoni 4:30 Së Bashku (ALNT)

Atëherë ata dolën nga qyteti dhe shkuan te Jezui.

Lexoni kapitullin e plotë Gjoni 4

Shiko Gjoni 4:30 në kontekstin