Dhjata e Re

Gjoni 19:16 Së Bashku (ALNT)

Pastaj Pilati ua dorëzoi që të kryqëzohej.Kështu, ata e morën Jezuin.

Lexoni kapitullin e plotë Gjoni 19

Shiko Gjoni 19:16 në kontekstin