Dhjata e Re

Gjoni 19:15 Së Bashku (ALNT)

Por ata thirrën: «Hiqe! Hiqe! Kryqëzoje!».Pilati u tha: «Mbretin tuaj të kryqëzoj?».Kryepriftërinjtë iu përgjigjën: «Ne nuk kemi mbret tjetër, përveç Cezarit».

Lexoni kapitullin e plotë Gjoni 19

Shiko Gjoni 19:15 në kontekstin