Dhjata e Re

Gjoni 18:1 Së Bashku (ALNT)

Si tha këto, Jezui doli bashkë me dishepujt e shkoi përtej përroit të Kedronit. Atje ishte një kopsht ku ai hyri me dishepujt.

Lexoni kapitullin e plotë Gjoni 18

Shiko Gjoni 18:1 në kontekstin