Dhjata e Re

Gjoni 13:9 Së Bashku (ALNT)

Simon Pjetri i tha: «Zot, jo vetëm këmbët, por edhe duart, edhe kokën».

Lexoni kapitullin e plotë Gjoni 13

Shiko Gjoni 13:9 në kontekstin