Dhjata e Re

Filipianëve 2:7 Së Bashku (ALNT)

por e zbrazi vetenduke marrë natyrë shërbëtorie u bë i ngjashëm me njerëzit.Kur u shfaq si njeri,

Lexoni kapitullin e plotë Filipianëve 2

Shiko Filipianëve 2:7 në kontekstin