Dhjata e Re

Filipianëve 1:26 Së Bashku (ALNT)

Kështu prania ime mes jush do t’ju bëjë edhe më krenarë për besimin në Krishtin Jezu.

Lexoni kapitullin e plotë Filipianëve 1

Shiko Filipianëve 1:26 në kontekstin