Dhjata e Re

Filipianëve 1:23 Së Bashku (ALNT)

Jam ndërdyshas: nga njëra anë dua të largohem nga kjo botë e të jem me Krishtin, sepse kjo është gjëja më e mirë;

Lexoni kapitullin e plotë Filipianëve 1

Shiko Filipianëve 1:23 në kontekstin