Dhjata e Re

Filemonit 1:9 Së Bashku (ALNT)

parapëlqej të të kërkoj diçka në emër të dashurisë. Unë Pali, i plakur, por tani edhe i burgosur për Krishtin Jezu,

Lexoni kapitullin e plotë Filemonit 1

Shiko Filemonit 1:9 në kontekstin