Dhjata e Re

Filemonit 1:2 Së Bashku (ALNT)

Apfisë, motrës sonë, Arkipit, bashkëluftëtarit tonë dhe kishës që mblidhet në shtëpinë tënde:

Lexoni kapitullin e plotë Filemonit 1

Shiko Filemonit 1:2 në kontekstin