Dhjata e Re

Efesianëve 5:32 Së Bashku (ALNT)

Kjo e fshehtë është e madhe. Por këtë po e them në lidhje me Krishtin dhe kishën.

Lexoni kapitullin e plotë Efesianëve 5

Shiko Efesianëve 5:32 në kontekstin