Dhjata e Re

Efesianëve 4:5 Së Bashku (ALNT)

Ka vetëm një Zot, një besim, një pagëzim,

Lexoni kapitullin e plotë Efesianëve 4

Shiko Efesianëve 4:5 në kontekstin