Dhjata e Re

Efesianëve 4:27 Së Bashku (ALNT)

Mos i bëni vend djallit.

Lexoni kapitullin e plotë Efesianëve 4

Shiko Efesianëve 4:27 në kontekstin