Dhjata e Re

Efesianëve 3:1 Së Bashku (ALNT)

Për këtë arsye unë, Pali, i burgosuri i Krishtit Jezu për ju paganët, i lutem Perëndisë.

Lexoni kapitullin e plotë Efesianëve 3

Shiko Efesianëve 3:1 në kontekstin