Dhjata e Re

2 Selanikasve 2:9 Së Bashku (ALNT)

I paudhi do të vijë me fuqinë e Satanit dhe do të bëjë gjithfarë shenjash e mrekullish të fuqishme e të rreme.

Lexoni kapitullin e plotë 2 Selanikasve 2

Shiko 2 Selanikasve 2:9 në kontekstin