Dhjata e Re

2 Pjetrit 3:5 Së Bashku (ALNT)

Ata harrojnë me dashje se qiejt, kohë më parë, u bënë me fjalën e Perëndisë. Po ashtu edhe toka, që u bë nga uji dhe nëpërmjet ujit.

Lexoni kapitullin e plotë 2 Pjetrit 3

Shiko 2 Pjetrit 3:5 në kontekstin