Dhjata e Re

2 Pjetrit 1:20 Së Bashku (ALNT)

Duhet të dini së pari se asnjë profeci e Shkrimit të shenjtë nuk shpjegohet sipas mendjes së gjithsecilit,

Lexoni kapitullin e plotë 2 Pjetrit 1

Shiko 2 Pjetrit 1:20 në kontekstin